Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z nimi

Jest wymagana. Mówi o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz 1570 z późn. zm. roz 3. Art.16.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów sanitarnych dla salonów kosmetycznych, wszelkie narzędzia wielokrotnego użycia, które mogą naruszyć ciągłość tkanek, muszą być poddane procesowi dekontaminacji przed ponownym zastosowaniem. Proces ten obejmuje: mycie, dezynfekcję oraz sterylizację.

Narzędzia muszą być poddane wstępnej dezynfekcji i prawidłowo umieszczone w pakietach.

Narzędzia muszą być całkowicie wysuszone przed włożeniem do pakietuw jednym pakiecie mogą znajdować się maksymalnie 3 narzędzia np. cążki, nożyczki, kopytko lub frez.

Narzędzia będą przyjmowane tylko i wyłącznie w zamkniętych pojemnikach opisanych „do sterylizacji” oraz z drugim opakowaniem „sterylne”

Narzędzia przyjmowane do godz. 12.00 będą gotowe do odbioru następnego dnia roboczego od godz. 9.00.

Narzędzia przyjmowane po godz. 12.00 będą gotowe do odbioru następnego dnia roboczego od godz. 12.00.

Rozliczanie będzie następować po wykonaniu usługi i odebraniu pakietów, na podstawie protokołu przyjęcia/wydania.

Masz dodatkowe pytania?

Zapraszamy do kontaktu